ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Новини и Събития

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че от 27.05.2020г ДГ № 22 подновява дейността си по обгрижване , обучение и социализация на деца при повишени санитарно епидимиологични дейности. Преди подновяване на посещенията моля да се запознаете с прикачените по долу " Мерки за организиране на дейността след възстановяване на приема " и " График "

Нека всички да бъдем отговорни и да спазваме правилата.

http://dg22zvanche.com/download-366/

http://dg22zvanche.com/download-365/

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме, Ви, че с Решение № 83 от 15.05.2020г.  на Общински съвет гр. Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, съгласно която:

-          срокът  за подаване на документи за прием в детска градина определен в чл. 8, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни;

-          срокът определен за оповестяване на резултатите в чл.10, ал. 2, за 2020 г. е до 15 юли;

Заявления за прием можете да подадете  в сграда детска градина на гише от 9.00 до 15.00 часа.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 18.05.2020 година ще работи млечната кухня.

Тези от Вас, които имат закупени купони преди обявяване на извънредното положение
могат да ги презаверят на 15.05.2020 г.в сграда на ул. " Буря" № 2 / детска ясла зад Захарна фабрика / при портал Млечна кухня от 8 до 14,00ч.
В същият ден може  да закупите нови купони за седмицата 18.05-22.05.2020 година.

Молим Ви, стриктно  спазвайте дистанция при ползване на услугата.

 

 

Училищен плод и мляко

Уважаеми родители , във връзка с извънредното положение и преустановяване посещението на деца в ДГ № 22 Ви информираме за доставка на плод и мляко оставащи по участие в програмата на министерство на земеделието до края на учебната година 

доставка и раздаване на 04.05.2020г - индивидуален порцион на дете / оставащ до края на програмния период -  16.03-13.05.2020г/

Плод / Краставица / -  1 кг.  на дете

Мляко / Кашкавал / - 0,450 гр. / на дете/

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВЯНЕ / НА ЦЕНТРАЛЕН ВХОД ДГ / ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ И ВСИЧКИ ИЗИСКУЕМИ МЕРКИ  на 04.05.2020г / понеделник /

От 8,00 до 9,00ч - І група

от 9,30 до 10,30 - ІІ група

От11,00 до 12,00ч - ІІІ група

От 12,30 до 13,30ч - ПГ

 Оставащите неполучени количества ще се дораздават след 13,30ч в същия ден. Желателно е всеки да си получи порцията

Уважаеми родители, в същия ден ще имате възможност да заплатите и таксата за посещение на детето Ви в детската градина за месец март.

Кр. Делчева

 

 

 

 

ВАЖНО!!!- COVID-19- дезинфекция

ВАЖНО!!!- COVID-19- дезинфекция

Седмица на бащата 2019

Седмица на бащата 2019

Обществено състезание за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и " Училищно мляко"

Обществено състезание за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и " Училищно мляко"

ХVІІ-Национален фестивал на камерния танц

ХVІІ-Национален фестивал на камерния танц

Великденски базар

Великденски базар

Организация мероприятия и почивни дни м.05.2019

Организация мероприятия и почивни дни м.05.2019