ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Обществено състезание за набиране на предложения по схема" Училищен плод" и " Училищно мляко"

ДГ №22 „Звънче ” – гр. Хасково ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко” за период от три учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – е 8 / осем / календарни дни, считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение - 13.05.2019 г.

Краен срок за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 23.05.2019 г. включително, до 15.30 часа.