ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Прием

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2019-2020 Г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОТ 01.02.2019 Г. ДО 31.05.2019 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА.
Съгл. Чл.10, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и в подготвителна група на
общинските училища в община Хасково, приемът на деца за учебната
2019/2020 г. в ДГ №22 „Звънче“ гр.Хасково е обявен от 13.06.2019 г. на
списъци, в двете сгради на детската градина.
Записването на децата е до 28.06.2019 г. в канцелария касиер-домакин,
в сграда за която е кандидатствало детето.

С уважение: Кр. Делчева директор