ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Прием

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

поради обявеното извънредно положение и необходимостта да си останем вкъщи,
може да подадете молба за прием на дете в детската градина и на електронния ни адрес: odz22_zvanche@abv.bg

Нашият екип вярва, че изпитанието на което сме подложени скоро ще свърши
и отново ще бъдем заедно!

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2020-2021 Г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОТ 15.03.2020 Г. ДО 31.05.2020 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА.
Съгл. Чл.10, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и в подготвителна група на
общинските училища в община Хасково, приемът на деца за учебната
2020/2021 г. в ДГ №22 „Звънче“ гр.Хасково ще бъде обявен от 15.06.2020 г. на
списъци, в двете сгради на детската градина.
Записването на децата е до 30.06.2020 г. в канцелария касиер-домакин,
в сграда за която е кандидатствало детето.

С уважение: Кр. Делчева директор