ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Обществен съвет

ПОКАНА

Уважаеми делегати ,

отчетно изборното събрание на Обществения съвет ще се проведе на 05.02.2020г от 17,30ч в сграда Дружба.

Дневен ред :

1. Отчет на тригодишен мандат - председател обществен съвет и директор

2. Избор на нов обществен съвет

3. Съгласуване на избор учебни помагала и план прием за учебната 2020 / 2021г

4. Текущи питания