ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Детство пълно със игри и безгрижни дни, Детство пълно с щастие и смях ,Детство пълно с приключения добри.