ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

БДП

Уважаеми родители ,

на 29 .06.2024г отбелязваме националния ден на безопасността на движението по пътищата. Темата се разглежда като глобален здравен проблем , съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

Постепенно се постига напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 година в страната са настъпили 6989 ПТП с 525 загинали и 9091 ранени хора. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 са с пешеходци.Загубили сме 30 деца , а 1329 души са тежко ранени.Тази статискита е обезпокоителна и неприемлива

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на транспортния травматизъм , като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура по БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите , утвърждаване на безопасността като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания , умения и нагласи за безопастност на пътя. Подчертаваме , че правилното поведение , превърната в навик , ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани

Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги , които поставят човека , живота , здравето и правото на безостна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждата на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение. Осъзнаваме ролята на превенцията , правоприлагането и адекватната спасителна помощ.

Приканваме гражданските организации , бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример.

Призоваваме гражданите като водачи , пътници и пешеходци към етичност , уважение , толерантност и спазване на правилата за движение.

Нека на пътя Животът да  бъде винаги с предимство!

ДГ № 22 " Звънче " гр. Хасково и Държавна агенция" Безопастност на движението по пътищата " Ви пожелават безопосно пътуване и спокоен летен сезон!

 

Книжка за децата е достъпна напълно безплатно за сваляне от интернет страницата на Агенцията: https://www.sars.gov.bg/obuchenie/.