ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Във връзка с повишаване на личната квалификация 14 учители присъстваха на обучение на тема " Знания , умения и компетенции на учителите за ефективна работа в мултикултурна среда ". Обучението се проведе в периода от 14.06-16.06.2024г , като учителите надградиха професионалните си компетентности и споделиха личен практически опит .