ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Срокове и такси

Уважаеми госпожи и господа,

с Решение №307/23.04.2021 г. на общински съвет - Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. В чл.26, като са създадени ал.3а и ал.3б, касаещи дължимите суми за деца от подготвителните групи. 

СЧИТАНО ОТ 01.04.2021 ГОДИНА  НЯМА ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА 5 и 6 г. ДЕЦА. / трета и четвърта възрастови групи/.