ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Срокове и такси

СЪОБЩЕНИЕ : СЧИТАНО ОТ 15.09.2021Г - С РЕШЕНИЕ НА ОБЩ. СЪВЕТ ГР. ХАСКОВО СЕ ВЪВЕЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 4 ,5 И 6Г. ДЕЦА. ВСИЧКИ РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО / ПОМАГАЛА , КОНСУМАТИВИ И ДР/ СЕ ПОЕМАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

 

Уважаеми госпожи и господа,

с Решение №307/23.04.2021 г. на общински съвет - Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. В чл.26, като са създадени ал.3а и ал.3б, касаещи дължимите суми за деца от подготвителните групи. 

СЧИТАНО ОТ 01.04.2021 ГОДИНА  НЯМА ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА 5 и 6 г. ДЕЦА. / трета и четвърта възрастови групи/.