ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Дейности по интереси

Уважаеми родители ,

за учебната 2022 / 2023г. Ви предлагаме дейности по интереси на децата както следва :

1. Клуб " Руски език " ръководител : Кр. Карагьозова

2. Вокална група с ръководител Д. Мирчева

3. Балет / танци с ръководител Д. Мирчева

Дейностите ще се провеждат в детската градина и са безплатни . Ползват се само от децата записани в ДГ № 22

Родителите подават декларация към учителите за включване на детето в дейност към която има интерес. Провеждат се всеки петък извън основните форми в детската градина.