ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Други дейности

На основание чл.19 , ал.1 , 2 , 3 от Наредба № 5 / 03.06.2016г за предучилищно образование за учебната 2022 / 2023г. в ДГ № 22 " Звънче " ще се осъществяват допълнителни педагогически услуги , които не са дейност на детското заведение.

на 01.10.2022г е сключен договор със СК " Слънце " гр. Хасково за осъществяване на допълнителни педагогически услуги  -    при спазване на всички мерки за безопасност и дистанция между деца и групи. Дейностите ще се провеждат както следва:

Сграда Дружба :

Английски език - М. Басри

Всяка първа и трета седмица - понеделник и сряда от 16,00ч. Всяка втора и четвърта седмица-вторник и четвъртък от 16,00ч

Футбол - Н. Николов

Всеки вторник - 15,15 Четвърта група и 15,50ч Трета група

Всеки четвъртък - 10,30ч Трета група и 11,00ч Четвърта група

Карате - К. Петров

Вторник от 16,00ч и петък от 10,30ч

 

заниманията с децата ще се осъществяват 2 пъти седмично с времетраене по 30 минути на ситуация , съгласно приложеното разпределение