ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Други дейности

На основание чл.19 , ал.1 , 2 , 3 от Наредба № 5 / 03.06.2016г за предучилищно образование за учебната 2021 / 2022г. в ДГ № 22 " Звънче " ще се осъществяват допълнителни педагогически услуги , които не са дейност на детското заведение.

на 01.10.2021г е сключен договор със СК " Слънце " гр. Хасково за осъществяване на допълнителни педагогически услуги  -  КАРАТЕ  при спазване на всички мерки за безопасност и дистанция между деца и групи. Дейностите ще се провеждат в сграда Буря.

В сграда Дружба не се сформират групи , поради недостатъчен брой от 10-12 деца 

заниманията с децата ще се осъществяват 2 пъти седмично с времетраене по 30 минути на ситуация , съгласно приложеното разпределение