ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Други дейности

На основание чл.19 , ал.1 , 2 , 3 от Наредба № 5 / 03.06.2016г за предучилищно образование за учебната 2023 / 2024г. в ДГ № 22 " Звънче " ще се осъществяват допълнителни педагогически услуги , които не са дейност на детското заведение.

на 01.10.2023г е сключен договор със СК " Слънце " гр. Хасково за осъществяване на допълнителни педагогически услуги  . Дейностите ще се провеждат както следва:

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ДРУЖБА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 

Музика-10,30

Музика-11,00

Футбол-10,30

Футбол-11,00

 

Музика-10,30

Музика-11,00

Футбол-10,30

Футбол-11,00

 

 

 

Карате-15,30

 

 Карате-15,30

 

БУРЯ

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

Музика-10,30

Музика-11,00

 

Музика-10,30

Музика-11,00

 

 

 

Карате-15,30

 

Карате-15,30

 

 

 

заниманията с децата ще се осъществяват 2 пъти седмично с времетраене по 30 минути на ситуация , съгласно приложеното разпределение