ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Други дейности

На основание чл.19 , ал.1 , 2 , 3 от Наредба № 5 / 03.06.2016г за предучилищно образование за учебната 2019 / 2020г. в ДГ № 22 " Звънче " ще се осъществяват допълнителни педагогически услуги , които не са дейност на детското заведение.

на 01.10.2019г е сключен договор със СК " Слънце " гр. Хасково за осъществяване на допълнителни педагогически услуги , както следва :

- английски език

- карате

- танци

На 10.10.2019г е сключен договор с АФК " Хасково " за осъществяване на допълнителна педагогическа услуга , която не е дейност на детската градина:

Футбол

заниманията с децата ще се осъществяват 2 пъти седмично с времетраене по 30 минути на ситуация , съгласно приложеното разпределение