ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

ДЯ Пеперудки

В яслена група „Пеперудки ” работят м.с Дияна Дамбулова, и помощник възпитател  Николина Александрова , които се грижат за възпитанието и здравето на децата. Дейността на групата се ръководи от Силвина Андреева - зам. директор УТД и съвместяващ педагог в детска ясла.               

Целта, която си е поставил екипа е максимално да развие духовния и физически потенциал на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на активностите му в средата, подпомагано от възрастни. Акцент в тяхната дейност е обгрижване на малчуганите с внимание и обич; ежедневно обогатяване на езиковия, двигателния и социален опит ; закаляване и престой на открито. Особено внимание се обръща на поставяне на основите на самостоятелност и самоувереност, създаване навици на самообслужване, хигиена, хранене, тоалет.