ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Трета група / 5 год /

За децата с любов и много желание се грижат:

  • Евелина Христова- старши учител
  • Таня Ангелова –  учител
  • Татяна Гегова – помощник-възпитател

Екипът ни държи на отговорно отношение и всеотдайност в работата с тях.

Формирани са правила за наситен с положителни емоции престой на децата в детската градина.

За нас, учителите , детската личност трябва да бъде стимулирана и мотивирана, чрез динамични, интересни и различни дейности.

Държим на индивидуалния подход, стимулираме и насърчаваме  екипната работа, уважаваме мнението на децата и създаваме условия за разширяване кръгозора на детската личност.

В работата си държим на :

Откритото и ефективно взаимодействие между нашия педагогически екип и семействата, като   важно условие за  адаптацията, подготовката и увереността на децата. В тази връзка от особено значение в процеса на общуването ни е: взаимното уважение на всички мнения и становища, касаещи децата, откритият и лесен диалог, доверието и активността, както и желанието на родителите да ни сътрудничат.