ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Административни услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина №22 „Звънче“ предоставя следните обществени услуги: