ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Втора група

Ние, учителките от групата – старши учител Красимира Вълчева и учител Недялка Стоянова  , както и нашият помощник възпитател Нина Илиева искаме децата да получават най-доброто от нас:

- обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера, общуване в кътове за игра и центрове по интереси;

- богата емоционална и духовна култура;
- целенасочена предучилищна подготовка;
- съхранени български традиции;
- равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение;
- природосъобразен начин на живот, безопасност на движение и охрана.

Педагогическият екип осъществява своята образователно-възпитателна работа чрез Програмна система "Различни , но заедно" разработена специално за обслужване на интересите и потребностите на нашите деца. Ползваме образователните книжки на изд."Изкуства".