ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

За родителите

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

ПОДНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА № 22 се извършва съгласно заповед МОН №16-00-4 / 27.08.2020Г/ прикачена по-долу като " Указания за детски градини и ясли " от 28.08.2020г /

- за деца отсъстващи повече от 2м. от детска градина - необходим ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ за чревни паразити .

- за новоприети деца / всички необходими изследвания за детска гради / ясла

- за деца отсъстващи по-малко от 2м. - Декларация от родител за липса на контакт с заразно заболяване.

 

 

ВАЖНО ПРИЕМ 2020/2021Г

Уважаеми родители , информираме Ви , че родителски срещи за новопостъпили деца ще се организират както следва:

Сграда ДРУЖБА на 01.09.2020г.

16.45 ч. за деца постъпващи в детска ясла

17,30ч за деца които предстои да бъдат приети в ПЪРВА детска група

Сграда Буря на 02.09.2020г-    17,00ч за деца постъпващи в детска ясла

Сграда Буря на 03.09.2020г - 17,00ч за деца постъпващи в ПЪРВА ДЕТСКА група

Дневен ред:

  1. Запознаване с екипа на детското заведение
  2. Запознаване с условията за прием и мерките за работа в периода на епидимиологична обстановка
  3. Раздаване на материали / анкетна карта , декларация за споделена отговорност , бележка за необходимите документи съпътстващи приема/

 

Срещата ще се проведе на открито двора на детската градина при спазване на всички изискуеми мерки за безопасност и дистанция.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА / МАСКИ , ШЛЕМОВЕ , КАЛЦУНИ /

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че от 27.05.2020г ДГ № 22 подновява дейността си по обгрижване , обучение и социализация на деца при повишени санитарно епидимиологични дейности. Преди подновяване на посещенията моля да се запознаете с прикачените по долу " Мерки за организиране на дейността след възстановяване на приема " и " График "

Нека всички да бъдем отговорни и да спазваме правилата.

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме, Ви, че с Решение № 83 от 15.05.2020г.  на Общински съвет гр. Хасково е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, съгласно която:

-          срокът  за подаване на документи за прием в детска градина определен в чл. 8, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни;

-          срокът определен за оповестяване на резултатите в чл.10, ал. 2, за 2020 г. е до 15 юли;

Заявления за прием можете да подадете  в сграда детска градина на гише от 9.00 до 15.00 часа.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 18.05.2020 година ще работи млечната кухня.

Тези от Вас, които имат закупени купони преди обявяване на извънредното положение
могат да ги презаверят на 15.05.2020 г.в сграда на ул. " Буря" № 2 / детска ясла зад Захарна фабрика / при портал Млечна кухня от 8 до 14,00ч.
В същият ден може  да закупите нови купони за седмицата 18.05-22.05.2020 година.

Молим Ви, стриктно  спазвайте дистанция при ползване на услугата.

 

 

Училищен плод и мляко

Уважаеми родители , във връзка с извънредното положение и преустановяване посещението на деца в ДГ № 22 Ви информираме за доставка на плод и мляко оставащи по участие в програмата на министерство на земеделието до края на учебната година / 13.03-13.05.2020г/

доставка и раздаване на 04.05.2020г - индивидуален порцион на дете / оставащ до края на програмния период /, както следва:

Плод / Краставица / -  1 кг.  на дете / 5бр.неполучени доставки по 200гр./

Мляко / Кашкавал / - 0,450 гр.  на дете/15 бр. доставки до 13.05.2020г/

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВЯНЕ / НА ЦЕНТРАЛЕН ВХОД ДГ / ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ И ВСИЧКИ ИЗИСКУЕМИ МЕРКИ  на 04.05.2020г / понеделник /

От 8,00 до 9,00ч - І група

от 9,30 до 10,30 - ІІ група

От11,00 до 12,00ч - ІІІ група

От 12,30 до 13,30ч - ПГ

 Оставащите неполучени количества ще се дораздават след 13,30ч в същия ден. Желателно е всеки да си получи порцията

Кр. Делчева

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

В ДГ №22 "Звънче" се приемат деца съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

 За учебвата 2020-2021 година в първа възрастова група ще бъдат приети 52 деца,

 а в яслена възрастова група ще бъдат приети 54 деца.

Заявление за прием се подават от 01.02. до 31.05.2020 година.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Необходими документи: Заявление -  по образец от детската градина рубрика " Прием"

 

 

07.12.2018г - С благодарност към всички дарители подкрепили каузата " Да върнем усмивката " / Борил и Яница / - Събраните средства в размер на 2040лв. са предадени на родителите на децата както следва: 1020 лв на Д. Христова - родител Борил и 1020лв. М. Иванова - родител Яница.Добротата се връща.Желаем Ви весели Коледни и новогодишни празници. Бъдете здрави и все така всеотдайни в доброто което носите със себе си.

19.09.2018г- С благодарност към всички дарители подкрепили каузата“ Подари надежда , вместо цвете „. Общо събрана сума в размер на 954,76 лв. е внесена по сметките на децата , както следва:

“ Да помогнем на бебе Марая“ – сграда Буря – 265,86 лв

“ Крила за Радо“ – 688,90 лв 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ ДВЕ  ПЪРВИ ГРАДИНСКИ И ТРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ.

БРОЙ МЕСТА:

-ЯСЛА – 54 МЕСТА;
– ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ГРАДИНА – 48 МЕСТА.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО 31.05.2018 ГОДИНА ОТ 8.00 ДО 15.00 ЧАСА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

– ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА/;

-КОПИЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО;

– ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В РАЙОНА НА ГРАДИНАТА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС В РАЙОНА НА ГРАДИНАТА/  при положение , че се ползва предимство /.

-ДРУГИ ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВО СЪГЛАСНО Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково.

ОЧАКВАМЕ ВИ!