ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Материална база

Детска градина № 22 " Звънче" разполага с 2 сгради намиращи се в гр. Хасково на ул. " Дружба " № 10 ул. " Буря " № 2.

В детското заведение се отглеждат , обучават и възпитават 296 деца разпределени в 3 групи на детска ясла и 9 групи на детска градина. Към детското заведение в двете сгради има разкрити и изцяло оборудвани логопедични кабинети, които се посещават  безплатно от децата в детското заведение.Подкрепящата среда в детските групи отговаря на съвременните изисквания към интериора в детските градини / подменена леглова база , дидактична среда в групите и осъвременени гардеробни помещения, внедрени в полза на образователния процес електронни ресурси /. През 2019г в сграда Дружба е разкрита " Сензорна стая" , която са ползва от всички нуждаещи се деца. Приобщаващото образование се подпомага от логопед , психолог и ресурсен учител.