ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Мисия и визия

МИСИЯ

Децата са нашето бъдеще, наша отговорност и грижа”.

ДГ № 22 „Звънче" полага основите на непрекъснатото образование и възпитание на децата като осигурява :

1.Овладяване на Държавните стандарти за предучилищна възраст

2.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности , добродетели и култура;

3.Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби;

4.Духовно, физическо и социално израстване и развитие;

5.Учене за знания и компетенции;

6.Учене за оцеляване в ситуации на промени;

7.Учене насочено към придобиване на социални умения;

 

 ВИЗИЯ

Детското заведение е с дългогодишна история, неговата визия се оформя като ключов, образователно възпитателен център, в който основна стратегическа ценност ще бъде високото качество на овладените знания, умения и отношения.

ДГ  № 22 „ Звънче” е конкурентно способно детско заведение в гр.Хасково с утвърден престиж и авторитет , собствен облик и традиции в областта на образованието.

Детската градина се стреми непрекъснато да повишава качеството на обучение и възпитание в образователна среда провокираща активност и изпълнена с креативно съдържание.