ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Прием

  

Уважаеми дами и господа ,

първите родитело учителски срещи за НОВОПРИЕТИ

деца ще се организират както следва:

Сграда Дружба на 02.09.2024г от 17,30ч. в двора на ДГ

Сграда Буря на 03.09.2024г от 17,30ч в двора на ДГ

Дневен ред : 

1. Запознаване с екипа и обстановката в детските групи. 

2. Получаване на информация относно документите за прием. Адаптация на децата в условията на детските групи.

3. Запознаване с извадки от Правилниците на ДГ , касаещи взаимоотношенията институция-родители

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2024-2025 Г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОТ 15.03.2024 Г. ДО 31.05.2024 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА.
Съгл. Чл.10, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и в подготвителна група на
общинските училища в община Хасково,

Приемът на деца за учебната
2024/2025 г. в ДГ №22 „Звънче“ гр.Хасково ще бъде обявен в периода от 10.06.2024г до 14.06.2024г на
списъци, в двете сгради на детската градина.

Записването на децата е до 30.06.2024 г. в канцелария касиер-домакин,
в сграда за която е кандидатствало детето, като родителите попълват декларация за потвърждение и прием на предложеното место.

Предвидените свободни места са: 54 за детска ясла / 2 групи в сграда Буря и 1 група в сграда Дружба /

66 места за деца от първа група / по една група в двете сгради по 24 деца + 1/2 група в сборна сграда Дружба / 

С уважение: Кр. Делчева директор