ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

Прием

  

Уважаеми дами и господа ,

първите родитело учителски срещи за НОВОПРИЕТИ

деца ще се организират както следва:

Сграда Дружба на 02.09.2021г от 17,00ч. в двора на ДГ

Сграда Буря на 03.09.2021г от 17,00ч в двора на ДГ

Дневен ред : 

1. Запознаване с екипа и обстановката в детските групи. 

2. Получаване на информация относно документите за прием

3. Запознаване с извадки от Правилниците на ДГ , касаещи взаимоотношенията институция-родители

 

 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2021-2022 Г.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ОТ 15.03.2021 Г. ДО 31.05.2021 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА.
Съгл. Чл.10, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и в подготвителна група на
общинските училища в община Хасково, приемът на деца за учебната
2021/2022 г. в ДГ №22 „Звънче“ гр.Хасково ще бъде обявен от 15.06.2021 г. на
списъци, в двете сгради на детската градина.

Записването на децата е до 30.06.2021 г. в канцелария касиер-домакин,
в сграда за която е кандидатствало детето, като родителите попълват декларация за потвърждение и прием на предложеното место.

С уважение: Кр. Делчева директор