ДГ №22 "Звънче"
Детска градина в град Хасково

IV гр. / 6 год /

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото;  съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси, на неговата самостоятелност и творческа активност. За успешното реализиране на така поставената цел, разчитаме на родителите, наши партньори във възпитанието на детето.

Ние – екипът на ПГ група  вярваме, че всяко дете може да успее и концентрираме внимание върху силните му страни ! Уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете и ценим индивидуалните му усилия.

Страши учител -Мюжгян Расим

Учител - Стоянка Миткова

Помощник възпитател - Кирилка Димова